Grönholmova metoda

Domů / Grönholmova metoda
Grönholmova metoda

Grönholmova metoda

Napínavý psychothriller s prvky mrazivé komedie současného španělského dramatika z roku 2004 ukazuje v komorním dramatu, kam až jsou lidé schopni zajít v touze získat výtečně placené místo, jak jsou ochotni s sebou nechat manipulovat s vidinou úspěchu a současně jak příležitost mít moc vede až k hlubokému opovrhování člověkem jako svébytnou osobností. Mrazivý příběh plný neskrývaných emocí ukazuje odcizenost současné doby, kdy se člověk drcen soukolím může velmi snadno stát pokusným králíkem a svádí pak nerovný, zoufalý boj o přežití.

Divadelní spolek Jiří (Poděbrady)

Divadelní spolek Jiří je ochotnickým divadelním souborem, byl založen v roce 1861 a letos oslaví 157 let své nepřetržité činnosti. V současné době má 68 členů a ročně do jeho repertoáru přibývají dva až tři premiérové tituly. Snaží se o žánrovou vyváženost nabízených inscenací, hraje pohádky, komedie i vážnější hry a v neposlední řadě se nebojí divadelně experimentovat.

Někteří členové byli divadlem natolik ovlivněni, že se později rozhodli pro herectví i profesně. Poděbradští ochotníci se nikdy nevyhýbali spolupráci s profesionály, kteří vždy přispívají ke zkvalitňování spolkové činnosti. V poslední době jsme na poli hereckém i režijním spolupracovali s Otakarem Brouskem mladším (Fanfán Tulipán, Dlouhá cesta, Jak to tenkrát bylo), Pavlem Novým (Dlouhá cesta), Ladislavem Županičem (Dlouhá cesta), Martou Hrachovinovou (Dlouhá cesta), Pavlem Trávníčkem (Oxygen, Zapomeňte na Hérostrata), Igorem Barešem (Na drátě je klokan) a Lumírem Olšovským (Králobraní).

Kromě tradičních divadelních projektů DS Jiří pořádá a spolupořádá kulturní akce v Poděbradech, zejména celostátní divadelní přehlídku FEMAD a kostýmované procházky po historických místech města, nazvané příznačně Oživlé Poděbrady. Ty se těší během celých letních prázdnin mimořádnému zájmu veřejnosti.

 

Více informací: