Jak rozesmát princeznu…

Domů / Jak rozesmát princeznu…
Jak rozesmát princeznu…

Jak rozesmát princeznu…

Celým názvem se hra jmenuje Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka s písničkami. Vašek tráví každoročně školní prázdniny netradičně. Tentokrát se rozhodl vydat do pohádky, a proto přijímá službu v pohádkovém království, kde by se měl pokusit rozesmát strašně moc smutnou princeznu. Pokusí se o to dokonce i s pomocí svého přítele, kterým je skutečný cirkusový klaun Maestro Srandini. Víc už raději neprozradíme. Pokud chcete vědět, zda se princezna opět začne smát, musíte nasednout do pohádkového vláčku společně s TŘEŠTIDLY s cílovou stanicí POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Veselá pohádka s písničkami pobaví dětské publikum i jejich rodiče.

 

Divadelní soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť

Soubor má své kořeny již v roce 1923, kdy místní ochotničtí divadelníci založili Ochotnickou jednotu. Od té doby divadelní soubor pracoval pod různými subjekty a názvy až do roku 2007, kdy došlo k rozdělení souboru na dva různé soubory. Stávající, dlouholetá vedoucí souboru Anna Fencíková se rozhodla svůj nový soubor pojmenovat po učiteli, autoru divadelních her a také starostovi Sokolské jednoty Janu Liškovi. V roce 2016 se soubor po 55 letech vrátil zpět na divadelní prkna nově zrekonstruovaného Sokolského domu (odkud v roce 1960 přešla divadelní, ale i většinová kulturní činnost ve městě do tehdy nově otevřeného kulturního domu), a získal tak přídomek při TJ Sokol Třešť.

DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť má kromě party dospělých nazývaných TŘEŠTIDLA i soubor mladých, který velmi úspěšně pracuje pod názvem LIŠÁCI. Na různých divadelních přehlídkách krajské úrovně získává soubor nejen čestná uznání, ale i ceny za herecké a pěvecké výkony, za scénu apod. Nejvíce si v současnosti členové DS Jana Lišky váží úspěšné účasti na národní přehlídce sokolských divadel v Lázních Toušeň v roce 2017.

Během svého působení pod novým názvem DS Jana Lišky (od září 2007) bylo uskutečněno 133 premiérových pořadů, vystoupení a akcí (z toho 26 premiér divadelních her v mnoha reprízách) a 267 repríz. Zapojeno v pořadech souboru bylo dosud 147 lidí ve věku od 4 roků až po 71 let.

Více informací: