Skřivani už jen v Shakespearovi

Domů / Skřivani už jen v Shakespearovi
Skřivani už jen v Shakespearovi

Skřivani už jen v Shakespearovi

Inspirací pro napsání této divadelní hry, byla Františkovi Zborníkovi Julie Hrušková. Statečná žena, která po 2. světové válce převáděla přes hranice občany ČSR prchající do americké vojenské zóny v Rakousku. Zde se zamilovala do seržanta americké armády. STB však na ni prostřednictvím agenta připravila lest a následně byla zatčena a odsouzena k mnohaletému trestu.

Zmatkaři, z. s. (Dobronín)

Amatérský divadelní soubor Zmatkaři vznikl v roce 1993. U jeho zrodu stáli tři lidé, František Kunst, Martina Nováčková a herec HDJ Miroslav Večerka. Členy souboru nejsou jen dobronínští, ale také herci z Jihlavy, Polné, Třeště, Stříteže, Věžničky, … Od roku 2009 je kmenovým režisérem souboru Vladimír A. Mátl. Snahou souboru je co největší pestrost. Proto do repertoáru zařazují jak komedie, tak hry s vážnějším tématem a čas od času i méně tradiční divadelní formy. V průměru uvádí jednu novou inscenaci ročně a s představeními zajíždí nejen do okolních obcí a měst, ale navštívili již mnohá místa v celé České republice. Pravidelně se účastní divadelních přehlídek. V zimních měsících (listopad – březen) pořádají Dobronínské divadelní chumelení, sérii představení ochotnických souborů.

Více informací: