Loupež v Toweru

Domů / Loupež v Toweru
Loupež v Toweru

Loupež v Toweru

Loupež v Toweru je rodinná komedie pro diváky od 10 let. Tématem hry je vztah mezi generacemi, a vztah rodičů k dětem. Stranou nezůstává ani vztah k jiným kulturám. Hlavními postavami hry jsou dospívající chlapec Ben a jeho babička. Ben odmítá pravidelně navštěvovat babičku vždy v pátek večer, kdy jeho rodiče chodí tancovat. Když se babička dozví, jak to Bena u ní nebaví, vymyslí plán, kterým by vnuka více připoutala k sobě a učinila jeho návštěvy u ní pro něho zábavnější. Její plán se ale nakonec poněkud zvrtne ….

Divadelní spolek Na Štaci, Němčice nad Hanou

Dnešní Divadelní spolek Na štaci navázal v roce 1997 na činnost Divadelního souboru mladých, který byl v Němčicích nad Hanou založen v roce 1969 a byl pokračovatelem staleté tradice ochotnického divadla v Němčicích. Zakládajících členů bylo v roce 1969 celkem dvacet pět. Prvním vedoucím souboru byl Jan Hrabal. Jako svou první inscenaci nastudoval soubor hru Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves. Následovala inscenace Goldoniho hry Paní hostinská – Mirandolína. Poté s malými přestávkami připravoval každý rok jednu premiéru. Na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou postoupil soubor z naší divadelní přehlídky v roce 1972 s hrou Jana Otčenáška, v režii Františka |Konečného  Romeo, Julie a tma. Jako první ochotnický soubor uvedl ve Vysokém nad Jizerou operetu Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafínky pod režijním vedením Františka Konečného. Nedlouho poté přivezl soubor do Vysokého i balet Labutí jezero, jako recesní představení.  Výraznějších úspěchů dosáhla v roce 1998  inscenace hry V.K.Klicpery Hadrián z Římsů. Z přehlídky Hanácký divadelní máj získala doporučení na 3. místě na NP Vysoké nad Jizerou a obdržela Cenu divácké ankety.  V roce 2004 to byla hra Marie Kubátové Jak přišla basa do nebe v režii Nadi Tesaříkové, která postoupila na Národní přehlídku Popelka Rakovník, na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim a na Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby. V roce 2007 uspěla inscenace hry Felixe  Mitterera Návštěvní doba v režii Michala Sopucha, která opět postoupila do programu Národní přehlídky KDP. Posledního velkého úspěchu dosáhla v roce 2016 inscenace hry Michela Clémenta Ani o den dýl! aneb Domácnost ve třech nemůže fungovat. Vznikla díky kolektivní režii a byla nominována do programu Krakonošova divadelního podzimu. Na tuto národní přehlídku vycestoval soubor celkem 7x.

Mimo divadelní práci se soubor  podílel na rekonstrukci budovy kina a jeviště a postupných úpravách prostor zkušebny. Je také spolupořadatelem divadelní přehlídky v Němčicích nad Hanou od jejích počátků a aktivně se účastní řady soutěžních přehlídek ochotnických souborů. V současné době nese soubor název Divadelní spolek Na štaci, z.s. a jeho vedoucím je Jiří Vrba. V roce 2018 se představil na HDM s inscenací Ladislava Vrchovského – Převýchova v díře. V současné době se soubor rozrostl o nové členy a pod režijním vedením Jaroslava Lejnara připravuje inscenaci hry Ludvíka Aškenazyho „Pravdivý příběh Antonie Pařízkové-lehké dívky s dobrým srdcem“.

Více informací: