Možná je na střeše kůň
Možná je na střeše kůň
Možná je na střeše kůň
Možná je na střeše kůň
Možná je na střeše kůň

Možná je na střeše kůň

V domku na vesnici žijí dvě staré sestry a manžel jedné z nich. Hra ukazuje lásku a péči obou sester, se kterou se jedna o druhou dokáží až dojemně starat. Dokonce před sebou ze soucitu navzájem tají úmrtí jejich třetí sestry. Zároveň budeme svědky jejich řevnivosti, vzájemného osočování, výčitek a léta starých křivd. Johan, jediný muž v chalupě, z místy velmi dusné atmosféry utíká, čas od času se ztratí, aby se vždy vrátil odhodlán nějakou dobu zůstat. Velmi vítanou je vždy návštěva místního lékaře, kterého obě obdivují, nebo nečastá rodinná návštěva, dcera jedné z nich občas přijíždí i se svými potomky. Johan se na základě rad lékaře pokouší obě staré ženy přimět k zájmu o život a okolní svět, jeho snaha však selhává. A tak v době velmi nepříznivé, kdy Johan je někde na svých toulkách, vyplyne při sesterské hádce rodinné tajemství: sedmnáctiletá vnučka je těhotná a její rodiče ji vyhánějí z domu. Zpráva však má úplně opačný efekt. Neraní, ale naopak dá staré ženě šanci být něco platná. Obě sestry se začnou těšit a chystat, mají však své pochybnosti, zda se jejich plán vydaří.

Ochotnický spolek Forbína, Jistebnice

Kořeny jistebnického ochotnického divadla zasahují do roku 1857, kdy se scházeli občané u některého ze sousedů, společně zpívali, četli si a vymýšleli humorné výstupy. Roku 1860 pak vzniká Čtenářsko-ochotnický spolek v Jistebnici. 19. dubna toho roku byla v sále hostince u pana Jelínka uvedena první celovečerní hra Dvě postele v jednom pokoji. V roce 2001 vzniká samostatný ochotnický soubor Forbína. Daří se nalákat nové zájemce, ujímá se pro ně pojmenování “nová krev”. Společně pak každý rok nazkouší novou hru. Ochotnické nadšení však záhy střídají rodičovské povinnosti. A tak má Forbína nyní aktivně činných 10-15 členů z 40členné základny. V tomto roce (myšleno rok 2023) uvede již 464 hru – komedii Ladislava Smočka “Možná je na střeše kůň”.

Více informací: