Hodnocení poroty

Domů / Hodnocení poroty

Nebylo by to Třešťské divadelní jaro, kdyby chybělo zhodnocení jednotlivých her. To je každodenní chleba po celou dobu festivalu pro tříčlennou odbornou porotu, která v roce 2019 zasedá ve složení Ladislav Vrchovský, Kateřina Baranowská a Alena Veliká, ml. Po každé odehrané hře následuje rozborový seminář, kde se porotci za účasti herců a široké veřejnosti podívají na právě skončenou inscenaci ze všech úhlů pohledu. Následně ještě připraví jeden z porotců souhrnné písemné hodnocení, které vám přinášíme zde. Celý text je otištěn taktéž ve festivalovém zpravodaji OKO.

new