Pro účinkující

Domů / Pro účinkující

Propozice

61. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel TDJ 2024

new

Charakteristika

Krajská soutěžní postupová přehlídka je koncipována jako soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu. Jedná se o přehlídku s nominací na celostátní divadelní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, Divadelní Piknik Volyně a doporučení na Popelku Rakovník.

 

Podmínky účasti

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů:
– uplatňujících principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů,
– využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů,
– souborům hudebního divadla.

Přehlídka není regionálně omezena a je otevřena všem souborům, které o účast projeví zájem.

 

Organizace

Program přehlídky bude sestaven na základě zaslaných přihlášek jednotlivých souborů. Soutěžní představení mají při sestavování dramaturgie přehlídky přednost před nesoutěžními. Cílem licencované přehlídky Třešťské divadelní jaro 2024 je nominovat na celostátní přehlídky výše uvedené a splnit tak jejich podmínky propozic.

Souborům účinkujícím na Třešťském divadelním jaru 2024 bude hrazena doprava na představení dle skutečného vyúčtování, maximálně však do výše 4 000 Kč včetně DPH.

Pořadatel zajišťuje na vlastní náklady rozborové semináře soutěžních představení splňující podmínky pro postup na uvedené národní divadelní přehlídky, a to za účasti lektorů.

V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenaceuděleny nominace a doporučení nejlepších inscenací k účasti na národních divadelních přehlídkách.

Účast souborů musí být v souladu s propozicemi Třešťského divadelního jara i s propozicemi přehlídek, na které chtějí soubory postoupit.

V případě zájmu je možné divadelnímu souboru zajistit ubytování. Je však nutné tento požadavek vyznačit v přihlášce. Ubytování si platí divadelní soubor.

Přihláška k účasti

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 31. prosince 2023. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

Jako povinnou přílohu přihlášky připojte:
Další údaje o hře (stručný popis a text hry) a jejím autorovi, režisérovi, případně členech tvůrčího týmu a hercích – tyto údaje budou odevzdány porotě a poslouží pro její účely.

  1. fotografie (do propagačního prospektu, rozlišení 300 dpi)
  2. textovou předlohu inscenace, v případě textových úprav i původní text
  3. krátkou charakteristiku souboru (od kdy pracuje, jeho zaměření, přibližný počet dosavadních inscenací, kde obvykle hraje, počet představení za rok, účast a dosažené úspěchy na přehlídkách, akce, které soubor pořádá, jak často a v jakých podmínkách zkouší apod.)
  4. doklad o vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení podle autorského zákona nutné

Další informace

Pořadatel:
Město Třešť ve spolupráci s Divadelním souborem Karla Čapka Třešť a Divadelním souborem Jana Lišky Třešť při TJ Sokol Třešť

Termín konání:
15.–23. března 2024

Místo konání:
Kulturní dům Třešť, Fialková 1/8, Třešť

Uzávěrka přihlášek:
31. 12. 2023

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:
Kulturní dům Třešť, Fialková 1/8, 589 01 Třešť
nebo elektronicky na e-mail: kulturnidum@trest.cz.

Kontaktní osoby:
Marie Korešová
vedoucí kulturního domu
tel. č.: 567 224 561, 725 124 974
e-mail: kulturnidum@trest.cz

Romana Šťastná
vedoucí odboru kultury a propagace Městského úřadu Třešť
tel. č.: 567 584 938, 723 865 769
e-mail: stastna@trest.cz