Jak dopadly nominované a doporučené hry roku 2018?

Odborná porota Třešťského divadelního jara 2018 pracující ve složení Alena Veliká, Jiří Štefanides a Ladislav Vrchovský doporučila k postupu na národní přehlídku Popelka Rakovník 2018 inscenaci pohádky O šíleně statečném Ivánkovi v provedení souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio), která však nakonec na národní přehlídku nebyla zařazena.

Porota TDJ 2018 dále nominovala k postupu na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2018 inscenaci hry Ať žijou Hoštice v provedení souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio). Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2018 se rozhodl udělit VODVASu čestná uznání za kolektivní herectví v inscenaci Ať žijou Hoštice a zároveň rozhodl inscenaci doporučit do programu Jiráskova Hronova 2018.

Jako druhou inscenaci porota TDJ nominovala k postupu na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2018 inscenaci hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách v provedení divadla Stodola Jiříkovice. Nominace na Krakonošově divadelním podzimu vynesla divadlu Stodola Jiříkovice tato čestná uznání – Ondřeji Buchtovi za režii hry a divadlu Stodola Jiříkovice za kolektivní herectví a také cenu Ondřeji Buchtovi za scénografii.