Podnebí

Domů / Podnebí
Podnebí

Podnebí

Co se děje po smrti? Existuje nebe? Existuje peklo? Jaký je Ježíš, co Adolf a co Andrej (ne ten, co myslíte)? Komedie o tom, co nás všechny čeká, pravděpodobně…  Motto: Kolem se rozhlížíme po viníkovi a vině a ona v zrcadle bydlí, ta svině!

Zmatkaři, Dobronín

Amatérský divadelní soubor Zmatkaři založil jeho principál František Kunst s přáteli na podzim roku 1993 v Dobroníně. Postupem času se členy stali i divadelníci z okolních měst a obcí, zejména z Jihlavy, Polné, Třeště, Stříteže a Věžničky.
Prvním režisérem našeho souboru se stal tehdejší herec Horáckého divadla Miroslav Večerka (nyní v angažmá v Kladně). Na postu kmenového režiséra jej vystřídal v roce 2000 bývalý umělecký vedoucí HDJ Petr Žák a od roku 2009 je režisérem souboru Vladimír A. Mátl. Kromě stálých rádi spolupracují i s režiséry hostujícími. Velmi si váží, že je svým hostováním poctili pánové Miloš Stránský (emeritní ředitel HDJ), Michael Junášek (emeritní umělecký vedoucí HDJ) či Ladislav Valeš (režisér, herec a principál Rádobydivadla Klapý). Pokud jde o dramaturgii, snaží se o pokud možno o co největší pestrost. Proto do repertoáru zařazují jak komedie, tak hry s vážnějším tématem a čas od času i o méně tradiční divadelní formy.
V průměru uvádí jednu novou inscenaci ročně. S představeními zajíždí nejen do okolních obcí a měst, ale navštívili již mnohá místa v celé České republice, některá opakovaně. Celkem pravidelně a poměrně úspěšně se účastní i divadelních přehlídek, a to jak soutěžních, tak nesoutěžních. V zimních měsících (listopad – březen) soubor pořádá Dobronínské divadelní chumelení. Je to série představení ochotnických souborů (přibližně 1 za 14 dní).

 

Více informací: