Radúz a Mahulena

Radúz a Mahulena

Příběh velké lásky magurského prince Radúze a tatranské princezny Mahuleny, příslušníků dvou znepřátelených rodů. Jejich vztah musí odolávat odporu rodičů a překonávat kletby a kouzla. Nedílnou součástí inscenace je nádherná hudba Josefa Suka.

Divadelní spolek Jiří, Poděbrady

Divadelní spolek Jiří je ochotnickým divadelním souborem. Byl založen v roce 1861 a v roce 2019 oslavil 158 let své nepřetržité činnosti. V současné době má 68 členů a ročně do jeho repertoáru přibývají dva až tři premiérové tituly. Snaží se o  žánrovou vyváženost nabízených inscenací, hraje pohádky, komedie i vážnější hry a v neposlední řadě se nebojí divadelně experimentovat. Někteří členové byli divadlem natolik ovlivněni, že se později rozhodli pro herectví i profesně.

Poděbradští ochotníci se nikdy nevyhýbali spolupráci s profesionály, kteří vždy přispívají ke zkvalitňování spolkové činnosti a vnášejí spoustu další inspirace. V poslední době jsme na poli hereckém i režijním spolupracovali s Otakarem Brouskem mladším (Fanfán Tulipán, Dlouhá cesta, Jak to tenkrát bylo), Pavlem Novým (Dlouhá cesta), Ladislavem Županičem (Dlouhá cesta), Martou Hrachovinovou (Dlouhá cesta), Pavlem Trávníčkem (Oxygen, Zapomeňte na Hérostrata), Igorem Barešem (Na drátě je klokan), Lumírem Olšovským (Králobraní) a Valérií Zawadskou (Radúz a Mahulena).

Kromě tradičních divadelních projektů DS Jiří pořádá a spolupořádá kulturní akce v Poděbradech, zejména celostátní divadelní přehlídku FEMAD a kostýmované procházky po historických místech města, nazvané příznačně Oživlé Poděbrady. Ty se těší během celých letních prázdnin mimořádnému zájmu veřejnosti.

Stvoření světa