Třikrát do černého

Domů / Třikrát do černého
Třikrát do černého

Třikrát do černého

Svorníkem inscenace plné humoru a absurdních situací, do nichž se hrdinové ve svých příbězích dostávají, je téma lásky a smrti jako dvou sester života a jejich konfrontace. Houbový šašlík – příběh právě zesnulého Eduarda na zápal plic a náhlé selhání činnosti srdeční. Sůl a tabák – příběh nahlížející do života temperamentní sexy vdovy v nejlepších letech. Solidarita – příběh třicátníka prožívajícího milostný románek s mladou, vdanou ženou. Láska je věc překrásná, ale přátelství je pohodlnější.

Divadelní soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť

Soubor má své kořeny již v roce 1923, kdy místní ochotničtí divadelníci založili Ochotnickou jednotu. Od té doby divadelní soubor pracoval pod různými subjekty a názvy až do roku 2007, kdy došlo k rozdělení souboru na dva různé soubory. Stávající, dlouholetá vedoucí souboru Anna Fencíková soubor pojmenovala po učiteli, autoru divadelních her a také starostovi Sokolské jednoty Janu Liškovi. V roce 2016 se soubor po 55 letech vrátil zpět na divadelní prkna nově zrekonstruovaného Sokolského domu a získal tak přídomek při TJ Sokol Třešť.

DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť má kromě party dospělých nazývaných TŘEŠTIDLA i soubor mladých, který velmi úspěšně pracuje pod názvem LIŠÁCI. Na různých divadelních přehlídkách krajské úrovně získává soubor nejen čestná uznání, ale i ceny za herecké a pěvecké výkony, za scénu apod. Nejvíce si v současnosti členové DS Jana Lišky váží úspěšné účasti na národní přehlídce sokolských divadel v Lázních Toušeň v roce 2017 a 2019.

Během svého působení pod novým názvem DS Jana Lišky (od září 2007) bylo uskutečněno 146 premiérových pořadů, vystoupení a akcí (z toho 33 premiér divadelních her v mnoha reprízách) a 396 repríz. Zapojeno v pořadech souboru bylo dosud 159 lidí ve věku od 4 roků až po 73 let.

 

Více informací: