Vassa

Domů / Vassa
Vassa

Vassa

Patriarcha umírá a jeho smrt znamená konec rodinného podniku. Jeho žena Vassa se proti zániku všemi silami vzpírá a pokouší se s vypočítavým smyslem pro rodinu, zachránit firmu před bankrotem. Intrikuje, lže a bojuje pro věc, která se zdá být ztracená, a své jednání ospravedlňuje právem matky. Všichni kolem ní však také číhají na dědický podíl. Vassa, jista si svou mocí, jde za svým cílem přes mrtvoly.

Divadelní spolek Rádobydivadlo Klapý

Rádobydivadlo Klapý bylo založeno v roce 1986 a to především z iniciativy Ladislava Valeše a ing. Vladislava Kaspara. Jejich touhou bylo dělat divadlo, které by svým posláním oslovovalo a provokovalo, což se jim hned při samém počátku své existence dařilo více než vrchovatě. Rádobydivadlo jako první uvedlo v Čechách ve světové premiéře hru polského autora Jana Tettera Zeď a vzbudilo velký ohlas. Debut na amatérské divadelní scéně byl korunován vítězstvím v krajské přehlídce v Žatci v roce 1987. Do dnešních dnů vzniklo tak více než třicet titulů, které dosáhly v konečném výsledků 850 repríz. Soubor – spolek se zúčastnil mnoha přehlídek v naši republice, mimochodem na Jiráskově Hronovu byl 18x. Vystoupil i na mnoha mezinárodních přehlídkách. (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Francie, Chorvatsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, Litva, Estonsko, Ukrajina). V současné době působí ve spolku více než třicet herců. Na režijních postech jsou Ladislav Valeš, Jaroslav KodešVáclav Špirit.

Více informací: