Maratón

Maratón

Maratón je hořká komedie o pokrytectví, nevraživosti, naivitě, ale také o vzájemném pochopení a spolupráci. Tři herci, tři odlišné lidské typy, běží maratónský závod, který se promění v běh života, ve kterém člověk nevyhrává, protože každý život končí smrtí. Ale důležité je běžet a doběhnout do cíle.

DS DOMINO, Pelhřimov

Divadelní spolek NaKop Tyjátr Jihlava vznikl v roce 2000 a je přímým pokračovatelem Divadelního souboru Na Kopečku. Domovskou scénou je Kulturní dům Psychiatrické nemocnice Jihlava. V současné době spolek tvoří deset členů a hraje pouze pohádku O perníkové chaloupce aneb Jenom jako! Po dlouhé odmlce chystá i představení pro dospělého diváka. Od roku 2000 odehráli deset představení pro dospělé a sedm pohádek pro děti. Dvorním pohádkovým režisérem byl Michal Junášek a pro dospělé Petr Soumar. Pravidelně se účastnili různých přehlídek a získali i nejedno ocenění.

Více informací: